Polityka prywatności

Obowiązuje od: 31.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Wersja: 2.0

Definicje

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dotyczą dane”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej.

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie bądź niszczenie.

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Regulator oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub kraju członkowskiego, regulator lub określone kryteria do jego nominacji mogą zostać przedstawione przez prawo Unii lub kraju członkowskiego.

Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu regulatora.

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego zapytania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. Przetwarzanie tych danych przez niniejsze organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ władzy publicznej, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administratora danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które z bezpośredniego upoważnienia administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

Zgoda osoby, której dotyczą dane, oznacza dowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dotyczą dane, przez co osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźną aktywność potwierdzająca, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Naruszenie danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych.

Grupa przedsiębiorstw oznacza przedsiębiorstwo kontrolujące i jego przedsiębiorstwa kontrolowane.

Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny, który został ustanowiony przez państwo członkowskie na mocy art. 51 RODO.

Postanowienia ogólne

Niniejsze oświadczenie wraz z Ogólnym Regulaminem dostępnym na stronie określa podstawę przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy je traktować. Rejestrując Konto Gracza na Stronie potwierdzasz akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności i nie chcesz przekazać nam wymaganych przez nas danych osobowych, prosimy nie korzystać z tej Strony internetowej.

Pamiętaj, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę pomiędzy Tobą a Firmą. Możemy okresowo wprowadzać modyfikacje do niniejszej Polityki. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej i/lub jej usług będzie oznaczało akceptację Polityki Prywatności.

Joo Casino bardzo ceni nienaruszalność Twoich danych i Twoją prywatność i zobowiązuje się do zarządzania wszystkimi Twoimi danymi osobowymi w sposób przejrzysty, uczciwy i zgodny z prawem. Niniejsza Polityka Prywatności (wraz z Regulaminem i Polityką Plików Cookies (Cookie-Policy) ) określa zasady, na podstawie których Joo Casino gromadzi, przechowuje i wykorzystuje Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą Stronę internetową, a także jakie masz prawa i w jaki sposób są one legalnie chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Ta Strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia i świadomie nie zbieramy danych dotyczących osób poniżej tego wieku. Jeśli okaże się, że ze względów związanych z nadużywaniem naszej Strony internetowej zgromadziliśmy dane osobowe dotyczące osób poniżej 18 roku życia, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że takie dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

O nas

Strona internetowa Joo Casino („Kasyno”, „Strona internetowa”, „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasz”) jest stroną posiadaną i zarządzaną przez Dama N.V., a company registered and established under the laws of Curaçao, with registration number 152125 and registered address at Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. is licensed and regulated by Antillephone N.V. (license no. 8048/JAZ2020-013).

Jako administrator danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi hazardu, mamy prawny obowiązek przetwarzania danych osobowych graczy w celu umożliwienia im udziału w grach i świadczenia usług dodatkowych.

Gdy w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym prywatności wspominamy o „Firmie”, „Grupie”, „nas”, odnosimy się do Dama N.V..

Poważnie podchodzimy do kwestii Twojej prywatności. Z tego powodu powołaliśmy inspektora ochrony danych („DPO” – data protection officer), którego zadaniem jest nadzorowanie, czy Firma przestrzega swoich zobowiązań prawnych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Jest on też Twoim punktem kontaktowym w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących praw oraz skarg dotyczących naruszenia praw, prosimy o kontakt z naszym DPO za pośrednictwem poczty elektronicznej: dpo@damacasino.com.

Skontaktuj się z nami

Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki, jeśli chcesz:

 • potwierdzić dokładność danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat;
 • zapytać o wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych;
 • zakazać wykorzystywania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego w przyszłości;
 • otrzymać kopię danych osobowych przechowywanych na Twój temat.

O ile nie zdecydujesz się nie otrzymywać materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, w celu przesyłania Ci informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach od naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier kasynowych.

Jeśli kiedykolwiek postanowisz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych i reklamowych, możesz to zrobić, rejestrując się, w ustawieniach swojego Konta Gracza lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@joocasino.com i/lub czatu na żywo.

Masz obowiązek aktualizacji lub korekty wszelkich przekazanych nam danych (w takich przypadkach dostarcz wszelkie dowody, których możemy w uzasadniony sposób wymagać, aby wprowadzić stosowne zmiany). Pamiętaj, że podawanie nam fałszywych danych na swój temat jest niezgodne z prawem i to Ty odpowiadasz za to, abyśmy zawsze byli na bieżąco z Twoimi poprawnymi danymi.

Aby zrealizować swoje żądania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, możesz skorzystać z następujących środków komunikacji:

 • kontakt e-mail: support@joocasino.com
 • czat na żywo joocasino
 • kontakt e-mail z inspektorem ochrony danych: dpo@damacasino.com

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach wiadomości e-mail mogą trafić do folderu ze spamem lub z przyczyn technicznych w ogóle nie dotrzeć do adresata.

Jeśli w ciągu 10 dni nie uzyskasz odpowiedzi na swoją prośbę dotyczącą przetwarzania Twoich danych, zdecydowanie zalecamy ponowny kontakt z nami w celu uzyskania wyjaśnień przy użyciu alternatywnych metod komunikacji.

Szanujemy i cenimy Twoją prywatność. Zawsze możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez dpo@damacasino.com, jeśli:

 • uważasz, że Twoja prywatność została naruszona;
 • naruszone zostały terminy realizacji wniosku o wydanie kopii danych;
 • potrzebujesz wyjaśnień dotyczących postanowień niniejszej Polityki Prywatności;
 • chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych przechowywanych we wszystkich licencjach Dama N.V..

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu jednego miesiąca. Sporadycznie może nam to zająć więcej niż miesiąc, jeśli Twój wniosek jest szczególnie złożony lub złożonych zostało przez Ciebie kilka wniosków. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym.

Dane, które gromadzimy

 • Dane, które nam przekazujesz. Obejmują one wszelkie dane, które przekazujesz nam podczas wypełniania formularzy na naszych stronach rejestracji konta, a także wszelkie inne dane, które dalej przekazujesz za pośrednictwem Strony internetowej lub poczty elektronicznej. Obejmuje to informacje podawane przez Ciebie podczas rejestracji w celu korzystania z naszej Strony, subskrypcji usługi, dokonywania wpłat, zakładów lub wypłat na naszej Stronie, uczestniczenia w czacie, akceptowania bonusów lub innych promocji dostępnych na naszej Stronie, wszelkie dokumenty dotyczące zachowania należytej staranności, które nam udostępniasz, w tym kwestionariusz dotyczący źródła majątku i dokumentację uzupełniającą, a także podczas zgłaszania nam problemu lub składania skarg. Dane, które nam przekazujesz, mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres, datę urodzenia, kraj zamieszkania i narodowość, numer identyfikacyjny, adres e-mail i numer telefonu, dane kart płatniczych i kredytowych, opis osobisty, dowód tożsamości, potwierdzenie adresu, potwierdzenie posiadania środków finansowych oraz zdjęcie.
 • Dane techniczne, które obejmują adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, informacje o logowaniu, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę, informacje dotyczące wizyty, w tym pełny adres URL (Uniform Resource Locators) oraz informacje otrzymywane z plików cookies. Więcej szczegółów na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz w naszym Oświadczeniu dotyczącym Plików Cookies (Cookie-Policy).
 • Dane dotyczące gry. Gry z Twoim udziałem, czas trwania każdej gry i pobytu na stronie, informacje o interakcji na stronie.
 • Dane analityczne. Gromadzimy informacje o Twoim korzystaniu z Usług, takie jak użycie aplikacji, pliki dziennika, Twoja aktywność jako użytkownika (np. przeglądane strony, czas spędzony na poszczególnych stronach, przeglądanie stron internetowych, kliknięcia, działania itp.) Dane te są gromadzone między innymi w celu usuwania błędów i usterek, a także w celach badawczych i analitycznych dotyczących korzystania przez Ciebie z Usług.
 • Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. Są to informacje, które otrzymujemy o Tobie, gdy korzystasz z którejkolwiek z naszych stron internetowych lub usług prowadzonych przez Grupę. W przypadku, gdy korzystasz z kont na wielu stronach prowadzonych przez Grupę, możemy zebrać informacje o Tobie wygenerowane na każdej ze stron w jednym repozytorium danych. Takie dane są dla nas ważne dla celów statystycznych, ale także szczególnie istotne w kontekście naszych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i odpowiedzialnym hazardem, wynikających z przepisów prawa.

W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkownika współpracujemy również ściśle z zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi dane (w tym na przykład partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatniczych i dostawczych, a także usług dostarczania informacji marketingowych (takimi jak dostawcy narzędzi CRM, partnerzy zajmujący się marketingiem e-mailowym, dostawcy wiadomości SMS, dystrybutorzy poczty bezpośredniej i dostawcy połączeń wychodzących), sieci reklamowe i sieci afiliacyjne, dostawcy usług analitycznych, firmy zajmujące się badaniem „due diligence”, dostawcy danych dotyczących wyszukiwania, biura informacji kredytowej). Ta kategoria obejmuje dane, które otrzymujemy od naszych Wydawców, Reklamodawców i innych Partnerów, z którymi współpracujemy, aby pomóc nam dostarczać Ci reklamy i spersonalizowane treści oraz rozpoznawać Cię na różnych przeglądarkach i urządzeniach. Może to obejmować pseudonimowe identyfikatory reklamodawców, które udostępniają nam niektórzy Reklamodawcy lub inne zewnętrzne platformy reklamowe. Podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane osobowe zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami, a ich działania ograniczają do tych, które są im potrzebne, aby pomóc nam w świadczeniu Ci usług.

Kategorie danych, które przechowujemy na Twój temat

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Nie obejmuje danych, w przypadku których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane na Twój temat można podzielić na następujące kategorie:

Dane identyfikacyjne obejmują imię, drugie imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, datę urodzenia, płeć.

Dane kontaktowe – obejmują adres zamieszkania, adres e-mail, numery telefonów i inne dostępne środki komunikacji.

Dane finansowe – obejmują szczegóły dotyczące Twojego wynagrodzenia i majątku, szczegóły dotyczące źródeł funduszy użytych do wpłaty u nas, a także szczegóły dotyczące konta bankowego, karty płatniczej lub konta bankowego, w tym informacje zawarte we wszelkich wyciągach bankowych, skanach dokumentów potwierdzających Twój dochód i podobnej dokumentacji zebranej do celów KYC.

Dane transakcyjne – obejmują szczegóły dotyczące wpłat i wypłat, zakładów oraz inne szczegóły dotyczące gier z Twoim udziałem na naszych stronach.

Dane techniczne – obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane do logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie w urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do strony internetowej.

Dane użytkowe – zawierają informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług, identyfikator online do logowania, hasło (zaszyfrowane), rozegrane gry, czas logowania i wylogowania, czas trwania gry, żądane bonusy i promocje, informacje o odpowiedzialnej grze, limity i historię oraz klasyfikację AML.

Dane marketingowe i komunikacyjne – obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Twoje preferencje dotyczące komunikacji.

Specjalne kategorie danych osobowych. W przypadku, gdy samodzielnie dostarczysz nam tego typu dane oraz w ramach wypełniania naszych zobowiązań prawnych, musimy również gromadzić pewne Specjalne Kategorie Danych Osobowych na Twój temat, takie jak:

 • Dane związane z odpowiedzialną grą, które można uznać za dane medyczne.
 • Dane o Twoim pochodzeniu rasowym lub etnicznym, które mogą być uzyskane z przesłanych przez Ciebie dokumentów.

Jak możemy wykorzystać Twoje dane

Dane, które nam przekazujesz:

 • W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z warunków zawartych pomiędzy Tobą a nami oraz w celu świadczenia Ci usług hazardowych, których od nas zażądasz, w celu przyjęcia Twoich wpłat i przetworzenia Twoich wypłat, w celu przeprowadzenia procesów zarządzania oszustwami, w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania lub skargi, które możesz mieć, a także w celu realizacji innych spraw pomocniczych związanych z głównymi usługami, które Ci świadczymy.
 • Na kontaktowanie się z Tobą w celu przekazywania Ci informacji marketingowych Grupy, informacji o naszych usługach, programach bonusowych i promocjach oraz informacji o produktach i promocjach powiązanych stron internetowych prowadzonych przez Grupę lub jej marki (pod warunkiem, że wyrażasz na to zgodę).
 • Aby przedstawiać Ci spersonalizowane reklamy na Stronie, opierając na Twoich interakcjach z nią lub na Twoich danych użytkownika.
 • Aby powiadamiać Cię o zmianach w naszych usługach.
 • Aby realizować zobowiązania wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz zasad i regulacji z nimi związanych, a także wszelkich innych przepisów, którym możemy od czasu do czasu podlegać.

Dane, które gromadzimy na Twój temat:

 • Aby administrować naszą Stroną internetową oraz do realizacji działań wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testów, badań, celów statystycznych i ankietowych. Takie informacje są zazwyczaj gromadzone za pomocą plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszym Oświadczeniu na temat plików cookies (Cookie-Policy) , które zawiera również wskazówki dotyczące sposobu wyłączania plików cookies.
 • Aby skontaktować się z Tobą w celu przekazania Ci informacji marketingowych, informacji o usługach, programach bonusowych i promocjach oraz informacji o produktach i obecnych lub przyszłych promocjach oferowanych przez markę na podstawie Twojej rejestracji w nich.
 • Aby realizować działania związane z zarządzaniem oszustwami i ryzykiem, w tym przypisania profilu ryzyka lub statusu ryzyka do Twojego konta.
 • Aby ocenić Twoje zachowanie i wzorce na Stronie internetowej, które zostaną wykorzystane do stworzenia Twojego szczegółowego profilu, dotyczącego różnych kwestii, takich jak:
 • Firma może utworzyć rejestr osób nadużywających bonusy, a osoby znajdujące się na tej liście mogą zostać wykluczone z wszelkich przyszłych promocji lub nawet pozbawione możliwości korzystania z usług Firmy. Obejmuje to również analizę innych rodzajów oszustw i nieuczciwych zachowań.
 • Będziemy również sprawdzać i monitorować Twoje transakcje i zachowanie pod kątem odpowiedzialnego hazardu, dbając o to, aby Twoja interakcja z nami była ciekawa i umilająca czas, a nie niebezpieczna dla Ciebie. Możemy przypisać do Twojego konta wynik w kategorii Odpowiedzialnego hazardu na podstawie zebranych przez nas informacji oraz kwestionariusza dotyczącego odpowiedzialnego hazardu, który czasami może zostać udostępniony Ci do wypełnienia. W wyniku naszej oceny możemy oznaczyć Cię jako „Problemowego Hazardzistę” lub osobę narażoną na ryzyko uzależnienia od hazardu.
 • W ramach naszego zaangażowania w zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu możemy również analizować Twoje dane osobowe i porównywać je ze źródłami danych stron trzecich, tworzyć profil AML na Twój temat i oceniać ryzyko Twojego konta w oparciu o informacje, które nam przekazujesz oraz informacje, które gromadzimy na Twój temat. Będziemy również prowadzić rejestr wszystkich klientów wysokiego ryzyka pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Pamiętaj, że do realizacji tych celów częściowo wykorzystujemy profilowanie, przy czym decyzja końcowa jest podejmowana przez prawdziwą osobę, jednak logika stojąca za profilowaniem i informacje o nim nie mogą zostać ujawnione, ponieważ umożliwiłoby to klientom obejście tych mechanizmów kontrolnych, których celem jest ochrona naszej działalności i przestrzeganie zobowiązań prawnych.

 • Aby ulepszyć naszą Stronę internetową i mieć pewność, że jej treść jest prezentowana w jak najlepszy sposób dla Ciebie i Twojego komputera.
 • Aby umożliwić Ci korzystanie z interaktywnych funkcji naszego serwisu, jeśli się na to zdecydujesz.
 • Aby dbać o bezpieczeństwo naszej Strony internetowej.
 • Aby mierzyć lub starać się zrozumieć skuteczność reklam, które prezentujemy Tobie i innym osobom, a także do oferowania Ci odpowiednich promocji.
 • Aby przedstawić Ci sugestie i zalecenia dotyczące naszych produktów.
 • Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy w dowolnym celu także dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale w świetle prawa nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Możemy, na przykład, gromadzić Twoje dane dotyczące użytkowania w celu obliczenia odsetka użytkowników korzystających z określonej funkcji Strony internetowej. Jeśli jednak łączymy lub agregujemy dane zbiorcze z Twoimi danymi osobowymi, tak aby można było bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł:

Będziemy łączyć te dane z danymi, które nam przekazujesz, oraz z danymi, które sami o Tobie gromadzimy. Będziemy wykorzystywać te dane oraz dane zagregowane w celach określonych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymanych danych). Inne źródła obejmują zewnętrznych dostawców narzędzi do weryfikacji wieku, usług weryfikacji tożsamości lub adresu, organy regulacyjne lub podmioty prowadzące centralne bazy danych osób problematycznych graczy hazardowych, dostawców usług znajdowania osób poszukiwanych i sankcji oraz innych podobnych dostawców, z którymi możemy od czasu do czasu zawierać umowy. Możemy również otrzymywać informacje na Twój temat zebrane z innych stron internetowych prowadzonych przez Grupę, które pomogą nam zapewnić Ci lepszą obsługę lub uniemożliwić korzystanie z naszych usług osobom nadużywającym bonusów i mającym problemy z hazardem.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, a także podstawy prawne, na których się opieramy, aby to robić. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze uzasadnione interesy.

Zgromadzone dane

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Cel gromadzenia danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane identyfikacyjne – obejmują pełne imię i nazwisko, wybraną nazwę użytkownika, datę urodzenia, płeć.

Wymagane podczas rejestracji.

(1) Identyfikacja klienta i tworzenie unikalnego profilu klienta

(2) Weryfikacja klienta dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”)

(3) Identyfikacja klienta w momencie nawiązania kontaktu

(1) Realizacja warunków umowy

(2) Zobowiązania prawne

(3) Realizacja warunków umowy

Dane kontaktowe – w tym adres e-mail, adres domowy, numer telefonu komórkowego, Skype lub inne dostępne środki komunikacji

Wymagane podczas rejestracji i/lub procedury KYC

(1) Identyfikacja klienta i tworzenie unikalnego profilu klienta

(2) Kontaktowanie się z klientami w celach wsparcia

(3) Rozpowszechnianie materiałów marketingowych marki

(4) Rozpowszechnianie materiałów marketingowych marki

(5)Weryfikacja tożsamości gracza

(1) Realizacja warunków umowy

(2) Realizacja warunków umowy

(3) Uzasadniony interes

(4) Zgoda

(5) Zobowiązania prawne

Dane wymagane do celów weryfikacji – obejmują Twoje dokumenty tożsamości, potwierdzenie adresu oraz ewentualnie źródło środków, źródło majątku.

Muszą być przesłane na profil gracza na żądanie; można o to poprosić przez okienko na stronie internetowej lub przez e-mail.

(1) Weryfikacja tożsamości gracza.

(2) Wymagane w celu spełnienia przez nas wymogów prawa AML.

(1) Zobowiązania prawne.

(2) Zobowiązania prawne.

Dane finansowe – obejmują one szczegóły finansowe związane z wybranymi przez Ciebie metodami wpłat i wypłat, a więc dane bankowe, dane karty płatniczej lub wszystkie istotne szczegóły dotyczące wybranych metod płatności.

Gromadzone przy wpłacie lub wypłacie środków na konto gracza. Mogą być również gromadzone w przypadku pytań zadawanych przez e-mail/ czat/ rozmowy telefoniczne.

(1) Wymagane do świadczenia usług (np. wpłaty środków na konto gracza).

(2) Wymagane w przypadku kontroli „Know Your Client” ("KYC") (źródło środków).

(3) Wymagane przy sprawdzaniu cyberprzestępczości.

(4) W celu zapewnienia realizacji polityki typu „closed-loop”.

(1) Realizacja warunków umowy.

(2) Zobowiązania prawne.

(3) Uzasadniony interes.

(4) Zobowiązania prawne.

Dane transakcyjne – obejmują szczegóły dotyczące płatności dokonywanych na Twoją rzecz i przez Ciebie.

Automatycznie generowane podczas dokonywania wpłat i wypłat.

(1) Wymagane do świadczenia Ci usług.

(2) Wymagane do spełnienia wymogów prawa AML i licencji gier.

(3) Wymagane do śledzenia Twojej aktywności w ramach działań związanych z odpowiedzialnością społeczną.

(1) Realizacja warunków umowy.

(2) Zobowiązania prawne.

(3) Zobowiązania prawne.

Dane dotyczące gier – obejmują one szczegóły gier, w które grasz na naszej stronie internetowej (tj. szczegóły Twojej aktywności w grach).

Generowane automatycznie na podstawie aktywności w grze.

(1) Wymagane do świadczenia Ci usług.

(2) Wymagane do przestrzegania przepisów dotyczących gier na odległość.

(1) Realizacja warunków umowy.

(2) Zobowiązania prawne.

Dane dotyczące Twojej komunikacji z nami (poprzez e-mail, czat na żywo, rozmowę telefoniczną).

Korespondencja e-mail i czat na żywo po nawiązaniu kontaktu, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane na potrzeby dokumentacji.

(1) Wymagane do świadczenia Ci usług (w przypadku zapytań klientów, informowania o niezbędnych sprawach).

(2) Mogą być wykorzystane do zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia i obrony naszych roszczeń prawnych, zarówno w sądzie, jak i w postępowaniu pozasądowym.

(1) Realizacja warunków umowy.

(2) Uzasadniony interes.

Dane profilowe – dane dotyczące Twoich nawyków w grze i Twoich preferencji.

Automatycznie generowane podczas gry lub przy użyciu plików cookies do rejestrowania preferencji.

(1) Mogą być używany w formie zagregowanej i anonimowej w celu poprawy jakości usług.

(2) Mogą być wykorzystywane do bardziej spersonalizowanych doświadczeń użytkownika.

(3) Segmentacja pod kątem środków AML i odpowiedzialności społecznej.

(4) Marketing ukierunkowany.

(1) Uzasadniony interes. Dane w formie zanonimizowanej nie są już danymi osobowymi.

(2) Zgoda.

(3) Zobowiązania prawne.

(4) Zgoda.

Dane dotyczące odpowiedzialnej gry.

Test samooceny.

(1) Profilowanie pod kątem odpowiedzialnych gier.

(2) Identyfikacja i inwestygacja działalności hazardowej dla celów odpowiedzialnej gry.

(1) Zobowiązania prawne.

(2) Uzasadniony interes.

Dane techniczne – mogą obejmować adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, system operacyjny i platformę.

Dane dotyczące użytkowania – obejmują dane dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej.

Dane plików cookies.

(1) Dane dotyczące lokalizacji/ IP używane do upewnienia się, że klient nie pochodzi z kraju o ograniczonym dostępie lub wysokiego ryzyka.

(2) Dane dotyczące lokalizacji/adresie IP są również wykorzystywane w celu upewnienia się, że klient nie korzysta z serwerów proxy lub VPN, a także w celu zapewnienia, że nie nadużywa bonusów ani nie wyłudza pieniędzy poprzez oszustwa aplikacyjne.

(3) Wszystkie inne dane (w tym lokalizacja i adres IP) są wykorzystywane do poprawy funkcjonalności Strony internetowej, rozwiązywania problemów technicznych, a także tworzenia kolejnych produktów dla różnych platform.

(1) Zobowiązania prawne.

(2) Uzasadniony interes.

(3) Uzasadniony interes.

Moje dane RTP – Mogą zawierać Twój współczynnik trafień, całkowitą liczbę obrotów, ogólny RTP na Twoim koncie, Twój własny RTP w porównaniu do RTP gier, największą wygraną w określonych grach i zakład postawiony w celu osiągnięcia tej wygranej.

Generowane automatycznie na podstawie aktywności w grze.

(1) Aby zapewnić, że spełniamy wszystkie odpowiednie wymagania dotyczące RTP naszych usług.

(1) Zobowiązania prawne.

Dane plików cookies – sprawdź naszą Politykę Plików Cookies (Cookie-Policy), aby uzyskać więcej informacji o tym, jak i w jakich gromadzimy zbieramy Twoje pliki cookies.

Udostępnianie danych

Ze względu na charakter naszych usług, w celu przetwarzania Twoich danych zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności, możemy być zmuszeni do udostępniania Twoich danych osobowych zaufanym stronom trzecim. Te strony trzecie to między innymi:

 • Każdy członek Grupy, który wymaga dostępu do Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, o które się ubiegasz. Dane, które otrzymujemy i gromadzimy, mogą być udostępniane dowolnym członkom Grupy i mogą być przez nich wykorzystywane do zapobiegania oszustwom i nadużyciom związanym z bonusami, do celów AML i Odpowiedzialnej Gry w ramach realizacji zobowiązań prawnych Grupy i jej uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wszystkim członkom Grupy w celu skontaktowania się z Tobą przez inne podmioty Grupy z informacjami o ich produktach i usługach, pod warunkiem, że wyrażasz zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego związanego z innymi stronami prowadzonymi przez Grupę.
 • Pracownicy Firmy, a w szczególności inspektor ochrony danych, inspektor ds. prania pieniędzy, analityk ds. płatności i przeciwdziałania oszustwom, agenci ds. obsługi klienta, członkowie zespołu ds. retencji klientów, menedżerowie graczy VIP oraz inni wybrani pracownicy, również będą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w celu realizacji swoich obowiązków i oferowania Ci pomocy oraz świadczenia interesujących Cię usług.

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych graczy lub są związani z ich przetwarzaniem, podpisali umowy o zachowaniu poufności (NDA), aby uszanować poufny charakter informacji o graczach.

Dostawcy gier – czasami nasi dostawcy gier wymagają dostępu do wybranych atrybutów danych (takich jak, na przykład, nazwa użytkownika i adres IP), aby zapewnić nam gry, w które grasz na naszej Stronie internetowej. Aby sprawdzić oświadczenie dotyczące prywatności konkretnego dostawcy gier, odwiedź jego stronę internetową.

Grając w gry kasynowe stworzone przez NetEnt, obowiązuje Cię również Polityka Prywatności NetEnt. Tę politykę można znaleźć tutaj

Dostawcy usług płatniczych i powiązani dostawcy usług – podobnie możemy udostępniać niektóre Twoje dane osobowe dostawcom usług płatniczych, z których korzystasz, aby dokonywać i otrzymywać płatności na naszej Stronie internetowej. Aby sprawdzić oświadczenie dotyczące prywatności konkretnego dostawcy płatności, odwiedź jego stronę internetową.

Jeśli Strona internetowa musi udostępnić dane swoim podmiotom przetwarzającym płatności w celu ułatwienia transakcji płatniczych zgodnie z ich polityką prywatności. (W szczególności większość transakcji za pomocą kart płatniczych jest przetwarzana przez Trustly – w przypadku tego typu transakcji ma zastosowanie jego polityka prywatności. Transakcje mogą również być przetwarzane przez Bambora lub Paysafe);

Partnerzy marketingowi – jeśli wyrazisz zgodę na przesyłanie Ci materiałów marketingowych i promocyjnych, możemy udostępnić Twoje dane kontaktowe (takie jak adres e-mail lub adres korespondencyjny) naszym partnerom marketingowym, którzy zajmują się wysyłaniem do Ciebie wszystkich naszych materiałów marketingowych, w tym promocyjnych wiadomości e-mail i wiadomości SMS, korespondencji bezpośredniej, a czasem także wykonywaniem do Ciebie telefonów.

Organy rządowe lub regulacyjne – Możemy, jeśli jest to konieczne lub dozwolone przez prawo, przekazać Twoje dane osobowe organom ścigania, organizacjom rządowym lub regulacyjnym, sądom lub innym organom publicznym. Możemy kwestionować takie żądania, jeśli uznamy, że są one nieproporcjonalne, niejasne lub nie mają odpowiedniego umocowania.

Oprogramowanie do komunikacji z klientami – korzystamy z oprogramowania innych firm, które pomaga nam w komunikacji z Tobą. To oprogramowanie umożliwia nam wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail i rozmawianie z Tobą na czacie na żywo, gdy tylko masz jakieś pytania.

Narzędzia do weryfikacji działań z zakresu prania pieniędzy i oszustw, dostawcy narzędzi do weryfikacji wieku i tożsamości oraz inni dostawcy, którzy mogą zweryfikować informacje o kliencie (KYC) – możemy korzystać z oprogramowania stron trzecich w celu przeprowadzenia pewnych kontroli w zakresie weryfikacji w ramach AML i w przypadku podejrzenia oszustw, które są wymagane w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych pod tym względem.

Co więcej, możemy udostępnić dane osobowe w przypadku przejęcia przez nową firmę. W przypadku zmian w strukturze Firmy, takich jak połączenie, przejęcie przez inną firmę lub przejęcie częściowe, dane osobowe naszych klientów najprawdopodobniej zostaną objęte sprzedażą lub transferem. W ramach naszej polityki poinformujemy naszych graczy za pośrednictwem poczty elektronicznej przed realizacją takiego transferu danych osobowych.

Wybrane strony trzecie, na podstawie zawartej z nami umowy o przetwarzaniu danych, która zapewnia ochronę Twoich danych osobowych, takie jak:

Nasi prawnicy, doradcy oraz konsultanci, których możemy angażować od czasu do czasu w celu zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia i obrony naszych roszczeń prawnych, zarówno w sądzie, jak i w postępowaniu pozasądowym. Może to wymagać uzyskania dostępu do danych osobowych.

Organy rządowe oraz organy regulacyjne, które rejestrują osoby mające problemy z hazardem lub w innych celach związanych z odpowiedzialną grą.

Każda firma, organ rządowy, organ regulacyjny, który prowadzi rejestr lub bazę danych w celu zapobiegania przestępczości, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu i proliferacji.

Zawsze dbamy o to, aby każda strona trzecia mająca dostęp do Twoich danych osobowych była zobowiązana do przestrzegania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz do przetwarzania ich w sposób zgodny z prawem przez cały czas i zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz ścisłymi zasadami postępowania. Nie zezwalamy żadnym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów. Przetwarzanie danych przez takie strony trzecie (zwane również „Stronami przetwarzającymi dane”) odbywa się wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami jako Kontrolera Danych oraz w naszym imieniu, a takie strony trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie, do którego my sami jesteśmy uprawnieni. Co więcej, we wszystkich przypadkach staramy się nie udostępniać więcej danych niż jest to konieczne, aby usługodawcy mogli wykonywać czynności związane z przetwarzaniem danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Retencja danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cele, dla których zostały zgromadzone. Cele te mogą obejmować spełnienie wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Określając odpowiedni okres przechowywania danych, bierzemy pod uwagę kilka czynników, takich jak cele, dla których gromadzimy i przetwarzamy poszczególne dane, obowiązujące prawo i/lub nałożone na nas wymogi regulacyjne, charakter i wrażliwość danych osobowych oraz potencjalne ryzyko związane z nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem takich danych.

Jak stwierdzamy w naszym Regulaminie, zarówno kasyno, jak i Ty możesz zdecydować o zamknięciu swojego Konta Gracza w dowolnym momencie. Po zamknięciu Twojego konta będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo. Dane te będą wykorzystywane tylko wtedy, gdy będzie to wymagane przez właściwe organy w przypadku zapytań dotyczących rejestrów finansowych i podatkowych, oszustw, prania pieniędzy lub dochodzenia w sprawie innych nielegalnych działań.

Możemy również przechowywać anonimowe pochodne Twoich danych w celu poprawy jakości naszych treści i komunikacji marketingowej, gdzie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Musisz pamiętać, że ze względu na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które obowiązują w licencjonowanych jurysdykcjach gier hazardowych w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych graczy przekazanych podczas rejestracji oraz wszelkich danych przekazanych podczas okresu operacyjnego Konta Gracza przez minimum pięć lat od ostatniej transakcji gracza lub zamknięcia konta. Dlatego też wnioski o usunięcie danych przed upływem tego okresu nie mogą być rozpatrywane.

Twoje prawa

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych dają Ci, jako osobie, której dane dotyczą, pewne prawa w określonych okolicznościach. Zgodnie z prawem możesz:

Poprosić o dostęp do swoich danych osobowych. Oznacza to, że masz prawo zażądać bezpłatnej kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

Poprosić o poprawienie swoich danych osobowych. Oznacza to, że jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat będą niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo do ich poprawienia. Pamiętaj jednak, że możemy wymagać od Ciebie dostarczenia dowodów i dokumentacji (np. dowodu osobistego lub potwierdzenia adresu) na poparcie Twojej prośby. Może ona zostać odrzucona ze względu na nasze zobowiązania prawne.

Zażądać usunięcia danych osobowych. Oznacza to, że możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli nie mamy już podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania lub retencji. Pamiętaj, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że nie jesteśmy w stanie spełnić Twojej prośby, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania danych lub jeśli mamy powody, aby uznać, że retencja danych jest niezbędna do obrony w sporze prawnym.

Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli powołujemy się na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej) przy przetwarzaniu Twoich danych, a Ty uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych w taki sposób wpływa na Twoje podstawowe prawa i wolności. W niektórych przypadkach możemy jednak być w stanie wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które mogą być istotniejsze od Twoich praw i wolności. Możesz zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wyżej wymienionych uzasadnionych interesów firmy, kontaktując się z naszym DPO.

Zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz poprosić nas o tymczasowe zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w jednym z następujących scenariuszy: (a) gdy chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych, (b) gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli, (c) gdy chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane nawet wtedy, gdy nie są nam już potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub (d) gdy sprzeciwiasz się wykorzystaniu Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

Zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych (tj. przenośność danych). Oznacza to, że możesz poprosić nas o dostarczenie Ci pewnych danych, które przetwarzamy na Twój temat, aby umożliwić Ci przeniesienie ich do innego administratora. Prawo to dotyczy wyłącznie danych uzyskanych w sposób zautomatyzowany, na których wykorzystanie wyrażona została przez Ciebie zgoda, lub gdy wykorzystaliśmy te dane do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą;

Wycofać zgodę w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie. „Rezygnacja” lub wycofanie zgody nie wpłynie na przetwarzanie dokonane przez nas na mocy prawnej do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody oznacza, że w przyszłości nie będziesz już chcieć, abyśmy przetwarzali Twoje dane w taki sposób. Oznacza to, że możesz nie wyrazić zgody na świadczenie przez nas pewnych usług (np. marketingowych). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę poprzez ustawienia profilu konta na stronie internetowej.

Złożyć skargę do organu nadzorczego.

W celu uwzględnienia Twoich praw, o których mowa powyżej, możemy poprosić o podanie konkretnych informacji na Twój temat, które pomogą nam zweryfikować Twoją tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa, dzięki któremu możemy mieć pewność że osoba, której ujawniamy Twoje dane osobowe, to rzeczywiście Ty.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Jeśli Twoja prośba jest szczególnie skomplikowana lub jeśli złożonych przez Ciebie zostało wiele próśb w określonym czasie, może to zająć nam trochę więcej czasu. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym przedłużeniu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nawiązując i realizując nasze relacje biznesowe, z reguły nie korzystamy z całkowicie zautomatyzowanej procedury podejmowania decyzji. Jeśli będziemy stosować tę procedurę w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Cię o tym oddzielnie, o ile będzie to wymagane przez prawo.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Niniejszym potwierdzamy, że podczas gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zarządzania Twoim Kontem Gracza, podlegamy ścisłym przepisom prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych.

W związku z tym staramy się chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi, obowiązującymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy. Ponieważ zależy nam na świadczeniu graczom bezpiecznych usług, podejmiemy wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich danych, które nam przekazujesz.

Dostęp do Konta Gracza można uzyskać jedynie za pomocą unikalnego ID i hasła gracza. Możesz również skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jako dodatkową ochronę przed nieuprawnionym użyciem konta. Odpowiadasz za zachowanie poufności swoich danych do logowania i upewnienie się, że nie mają do nich dostępu inne osoby.

Zastosowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do Twoich danych osobowych w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Co więcej, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do pracowników, agentów, wykonawców i innych podmiotów trzecich, którzy mają potrzebę ich poznania w celach biznesowych.

Korzystamy z Cookies.